NAVRCHOLU.cz

Stezka v korunách stromů - Bavorský les

Stezka v korunách stromů, Národní park Bavorský les                                   kdy jedeme?

Nejdelší stezka na světě v korunách stromů, její délka je 1300 m.

Procházet se nad zemí ve výšce 8 až 25 m nenarušenou přírodou, tento   jedinečný pohled z nezvyklé perspektivy vám nabízí Stezka v korunách stromů v   Národním parku Bavorský les.

Přístupová cesta k největšímu parku tohoto druhu na světě se nachází u   parkoviště vedle výběhů pro zvěř. Nástupní věž je vybavena výtahem, který   umožňuje pohodlný a volný přístup důchodcům, vozíčkářům i rodičům s kočárkem.

Po lávce převážně z dřevěné konstrukce, která je opatrně zasazena do   smíšeného lesa, je každý návštěvník obohacen o nefalšovaný přírodní zážitek.   Tento neskutečný zážitek je umocněn didaktickými a orientačně smyslovými   elementy, které se nacházejí podél celé stezky. Zde poznáte nezapomenutelnou   zdejší krajinu a její různé životní formy v nové dimenzi.

Lávka dlouhá 1300m je zakončena 44m vysokou vyhlídkovou věží, ze které se   naskýtá fantastický a bezmála neomezený výhled: směrem k vrcholu Luzný na   neosídlenou oblast lesní divočiny, druhým směrem na pečlivě upravenou kulturní   krajinu Bavorského lesa, s Alpami na obzoru.

Stezka v korunách stromů sestupuje zpět na zem u domu Hanse Eisenmanna, kde   se nachází informační centrum.

Dobrodružství na Stezce v korunách stromů

Dobrodružnou a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivního klíženého dřeva a 27 podpěrných sloupů. Dřevěné zábradlí a transparentní postranní síť jsou zárukou dokonalé bezpečnosti. Dřevěná konstrukce se harmonicky prolíná s okolní přírodou. Nejen pro mladé návštěvníky, ale i pro ty, co zůstali stále mladí a neopustila je chuť po dobrodružství, jsou určeny tři zážitkové stanice s lanovými prvky, kymácející se lávkou, visutou hrazdou a kladinou.

Vyhlídková věž nad korunami stromů

Doslova opravdovým vrcholem stezky je 44m vysoká vyhlídková věž. Je jedinečná svým vzhledem a to nejen díky vzdušné architektonické formě, ale také typem a metodou výstavby. Věž byla vystavěna kolem tří prastarých, mohutných, až 38 m vysokých jedlí a buků. Přes 500 m dlouhá rampa vinoucí se kolem stromů vzhůru k oblakům, nabízí jedinečné nahlédnutí do vrcholu korun těchto tří obrů.

Od úrovně kmenů až nahoru do vrcholků stromů spatříte nesčetné životní formy. Mechovitý porost, hmyz, drobné živočichy a ptactvo lze pozorovat z jedinečné perspektivy.  Samozřejmě i zde je lávka bezbariérová. Mírné stoupání 2 – 6 % umožňuje pohodlný výstup.

Po výstupu na plošinu ve výšce 44m budete odměněni jedinečným výhledem. Od Luzného přes Roklan se rozprostírá jako zelené moře Bavorský a Český les. Za jasného a příznivého počasí se na obzoru před zraky návštěvníků táhne v celé své délce od východu na západ severní hřeben Alp.

Vozíčkáři mohou vystoupat na druhou plošinu do výšky 40 m, z této plošiny se nabízí srovnatelný výhled. Zde lze zanechat dětské kočárky a překonat výstupem po schodišti posední 4 m.